Zápis dětí do MŠ na šk. rok 2020-2021  /ve dnech 2.5.2020- 16.5.2020/

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením v ČR bude zápis do MŠ organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 
Do MŠ je třeba doložit:
 
  1. Žádost (viz. níže)
  2. Evidenční list (viz. níže)
  3. Kopii rodného listu
  4. Prohlášení o očkování (viz. níže) + kopii očkovacího průkazu (v současné situaci není nutné potvrzení praktického lékaře !!)- tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání

           

          Nezapomeňte na podpisy zákonného zástupce na dokumentech !!!

 

Doklady se podávají:

  1. vhozením do poštovní schránky u mateřské školy
  2. poštou na adresu mateřské školy
  3. datovou schránkou (mwwkz6w)
  4. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email s naskenovanou žádostí- do 5 dnů by muselo dojít k potvrzení)
  5. v krajním případě osobně v mateřské škole po předchozí domluvě (tel. 518 624 544, mob. 606 216 065)

Po obdržení Vámi odeslaných dokumentů bude do vašeho emailu zasláno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno po období zápisu (jelikož jméno a příjmení z důvodu GDPR nelze zveřejňovat).

Zápis se týká dětí, které nastoupí do MŠ od 1.9.2020 nebo v průběhu školního roku 2020-2021 

Mateřská škola informuje rodiče, že pro děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2020, je předškolní vzdělávání povinné.

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na: mssardice@seznam.cz, nebo na tel. 606 216 065

 

Informace ohledně zápisu budou zveřejněny také na plakátech v obci a hlášením místním rozhlasem od pondělí 27.5.2020.

Dokumenty k zápisu: