Třída RYBIČKY

Únor v Rybičkách

23.03.2020 13:34
V únoru jsme s dětmi navštívily Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích a seznámili se s životem ježků. V rámci technické výchovy přijel do naší MŠ pracovník, zabývající se výukovými programy pro děti v této oblasti a dovezl dětem nový ponk a spoustu nového nářadí. Děti si za jeho asistence...

Leden v rybičkách

01.02.2020 14:26
V lednu jsme si s dětmi povídali o prožitých vánočních svátcích, o dárcích a zážitcích. Navštívili jsme kostel a poslechli si pověst o" Třech králích", o kterých jsme si pak povídali i ve školce.Oslavili jsme narozeniny Dominička, Nikolky Káji a Brunka.Povídali si o zimě, o správném oblečení a péči...

Říjen v Rybičkách

01.11.2019 17:03
Hned první den v říjnu jsme s dětmi navštívili ECO centrum Lipka v Brně. Děti byly rozděleny na dvě skupiny-mladší a starší a pod vedením odborníků poznávaly přírodu a život v ní.Slavnostně jsme otevřeli naši environmentální zahradu, na které jsou nově umístěny přírodní prvky. Děti připravily...

Září 2019 v Rybičkách

26.09.2019 13:45
V novém školním roce jsme v naší třídě přivítali i nové kamarády a seznámily je s pravidly ve třídě. Celý rok se budeme věnovat přírodě a  změnám v průběhu ročních období. Chodíme na vycházky po okolí a povídáme si o rostlinách, keřích a stromech, které jsou typické pro náš kraj. Založili jsme...

Červen u nás ve třídě

28.06.2019 07:57
Další školní rok končí a my jsme si červen užili plnými doušky. Zaměřili jsme se na naši planetu a přírodu. Zkoumali jsme rostliny a broučky, pozorovali je v jejich přirozeném prostředí. Na výletě v Permoniu se děti skvěle bavily a získaly další informace o naší přírodě. Akce v přírodě pokračovaly...

Květen v Rybičkách

05.06.2019 19:22
Květen byl bohatý na spoustu událostí a aktivit. Děti se seznámily s profesemi a zaměstnáními, které už v poslední době nejsou tolik obvyklé, jako za časů našich babiček. Zkoušely"ušít šaty" a  poznávaly nářadí a nástroje,které jsou potřebné ke každé profesi.Učily se spolu spolupracovat při...

Duben v Rybičkách

29.04.2019 12:18
V dubnu jsme přivítali jaro povídáním o vracejících se ptáčcích  a  o nově narozených mláďatech domácích zvířat. Oslavili jsme narozeniny " tety" Táni a spolu s rodiči si vytvořili jarní výzdobu na společném tvoření. Při dopravní výchově se děti seznámily s pravidly silničního provozu a s...

Březen v naší třídě

01.04.2019 08:23
V březnu jsme se dověděli spoustu nových informací. Dokončili jsme projekt o oblékání a čekal nás velký projekt o vodě. Ten se prolínal celým březnem a děti se seznámily s vodou do "poslední kapky". Zjistili jsme, že bez vody neporostou ani námi zasazená semínka a že ji k životu potřebují lidé,...

Únor ve třídě Rybiček

01.03.2019 14:16
V únoru se děti seznámily s prospěšností mléka a mléčných výrobků v projektu "Mléčnou cestičkou za zdravou tvářičkou".Ochutnaly různé druhy sýrů a vyrobily si dezert. Navštívili jsme hasičskou zbrojnici a do školky přijely dvě lektorky, které děti seznámily s ochranou zvířat ve volné přírodě.Další...

Leden v naší třídě.

19.02.2019 15:20
Opožděně zdravím všechny rodiče  a vkládám fotografie z dění v lednu. I když jsem ve třídě nebyla, děti nezahálely a p. uč se snažily, aby si tvoření a nové zážitky náležitě užily. Fotografie, které stihly p.uč. nafotit naleznete zde. 
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>