Vnitřní řád Obecní školní jídelny ŠARDICE MŠ

 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.107/2005 O školním stravování Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví 258/2000.Vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny.

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců školy, dětí a zaměstnanců mateřské školky a cizím strávníkům.

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - MŠ

  1. Podle § 4 odst. 9. vyhlášky 107/2007 Sb. má strávník (žák) nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti.
  2. Pouze první den nemoci můžete dítěti vyzvednout oběd do jídlonosičů v době od 11 do 11.30 hod. v mateřské škole.
  3. Přesnídávka ani odpolední svačinka se na základě Vyhlášky hygienických požadavků dítěti domů nevydává.
  4. Další dny nemoci nemá dítě nárok na dotované stravné a jste povinni mu stravu odhlásit. Pokud tak neučiníte budou Vám doúčtovány náklady vynaložené s přípravou stravy.
  5. Pracovníci školky mají nárok na dotovaný oběd pouze v době, kdy vykonávají práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v kalendářním dni v místě výkonu práce uvedené v pracovní smlouvě
  6. Způsob úhrady stravného:
    Stravné se platí hotově vždy poslední středu v měsíci  od 8 -15:30 hodin na další měsíc, aby bylo zřejmé, kdo má o svačiny a obědy zájem. Při každé platbě obdržíte pokladní doklad. Bez domluvy nebude automaticky s nikým počítáno. Dále se dají obědy uhradit přes bankovní účet - č. účtu 107-8984340257/0100, var. symbol je u každého strávníka jiný, tento zjistíte u vedoucí školní jídelny. Variabilní symbol musí být uveden u každé platby. Záloha stravného může být maximálně 2 měsíce dopředu.
  7. Pokud zákonný zástupce chce odhlásit nebo přihlásit stravu, učiní tak osobně, telefonicky, e-mailem nebo přes internetové přihlášky a odhlášky na strava.cz. Za nepřítomnosti vedoucí školní jídelny nahlaste změnu kuchařkám den předem do 12 hodin.

     Děti, které budou ve školce i bez nahlášení stravy nemůžeme zpětně přihlašovat, tudíž jedí na úkor ostatních dětí.

 

tel.: 518 624 622
e-mail: osj.sardice@seznam.cz

V Šardicích 1.9.2017 Bc. Duhajská Lenka vedoucí OŠJ Šardice