Řád Obecní školní jídelny ŠARDICE MŠ

 Základní ustanovení

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.107/2008 O školním stravování Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví 258/2000.Vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny.

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců školy, dětí a zaměstnanců mateřské školky a cizím strávníkům.

Řád školní jídelny - MŠ

  1. Podle § 4 odst. 9. vyhlášky 107/2007 Sb. má strávník (žák) nárok na dotovanéstravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti.
  2. Pouze první den nemoci můžete dítěti vyzvednout oběd do jídlonosičů v doběod 11 do 11.30 hod. v mateřské škole. A pouze po domluvě Vám oběd necháme ve školní jídelně, kde si ho můžete vyzvednout ve výdejně pro cizí strávníky v době od 11 do 12 hodin.
  3. Přesnídávka ani odpolední svačinka se na základě Vyhlášky a hygienických požadavků dítěti domů nevydává.
  4. Další dny nemoci nemá dítě nárok na dotované stravné a jste povinni mu stravu odhlásit. Za neodhlášenou stravu není poskytována náhrada.
  5. Pracovníci školky mají nárok na oběd pouze v době, kdy nečerpají řádnou dovolenou nebo nejsou v pracovní neschopnosti.
  6. Způsob úhrady stravného:
    Stravné se platí hotově vždy poslední středu v měsíci  od 8 -16 hodin na další měsíc, aby bylo zřejmé kdo má o svačiny a obědy zájem. Při každé platbě obdržíte pokladní doklad. Bez domluvy nebude automaticky s nikým počítáno. Dále se dají obědy uhradit přes bankovní účet,č. účtu 107-8984340257/0100, var. symbol je u každého strávníka jiný, tento zjistíte u vedoucí školní jídelny. Variabilní symbol musí být uveden u každé platby.

Za nepřítomnosti vedoucí školní jídelny se obědy odhlašují u kuchařek.

Pokud ditě nemá na daný den přihlášeno stravné nemůže být ve školce, není s ním počítáno a nemůže jíst na úkor ostatních dětí.

tel.: 518 624 622
e-mail: osj.sardice@seznam.cz

V Šardicích 1.9.2014 Bc. Duhajská Lenka vedoucí OŠJ Šardice